Voorwaarden

PartySplitter.com, soms vereenvoudigd tot (de voor dit document gelijkwaardige afkorting) PSPL. Dit is juridisch aanvaardbaar in Nederland, waar PSPL is gevestigd. DOOR HET GEBRUIK VAN PartySplitter.com GAAT JE AKKOORD DAT JE HET RECHT, DE BEVOEGDHEID EN DE MOGELIJKHEID HEEFT OM AAN ALLE IN DIT DOCUMENT GENOEMDE VOORWAARDEN TE WORDEN GEHOUDEN. Je mag PSPL blijven gebruiken zolang je aan de voorwaarden voldoet en ermee akkoord gaat.

Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden
Je gaat akkoord om juiste, complete, legale en relevante informatie in te dienen bij het opzetten van een evenement en het uitnodigen van gasten.
Je gaat akkoord dat de door jouw ingediende informatie op legale wijze in uw bezit is gekomen en vrij is van copyright.

PSPL behoudt het recht om publicaties van materiaal te weigeren naar eigen goeddunken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, feestideeën, verkoopsuggesties en product- of dienstvoorstellen.
Omdat PSPL publicaties van buitenaf accepteert kunnen wij geen garantie geven op copyright inbreukvrij materiaal.

Met deze overeenkomst verklaar je tevens:

•    Zich niet bezig te houden met verspreiding en promoting van illegale inhoud
•    Zich niet schuldig te maken aan godslastering
•    Zich niet bezig te houden met werving van gebruikers of leveranciers in de PSPL directory
•    Zich niet bezig te houden met online vandalisme tegen PSPL
•    Zich niet voor te doen als een andere gebruiker
•    Andere PSPL gebruikers niet te kleineren, aan te vallen, te stalken of te bedreigen
•    PSPL niet bloot te stellen aan schadelijke computercode in welke vorm dan ook

PSPL is vrij van aansprakelijk op onder meer de volgende punten:
- Schade aan uw computersysteem
- Verlies van winst
- Reputatie en Goodwill
- Immateriële schade
- Gebruik
- Inhoud
- Onnauwkeurigheid van inhoud
- Onbevoegde toegang tot uw accounts
- Andere PSPL gebruikers
- Godslastering
- Aanpassingen aan PSPL
- Stopzetten van PSPL

Je stemt ermee in om PSPL niet verantwoordelijk te houden voor elke claim of eis die voortvloeit uit het gebruik van PSPL volgens de voorwaarden. Dit omvat maar is niet beperkt tot:

- Advocaatkosten
- Verlies van informatie
- Copyright inbreuk
- Winstverlies
- Reputatie en Goodwill
- Immateriële schade

PSPL behoudt het recht om de PSPL dienst zonder directe berichtgeving te veranderen of te beëindigen. PSPL mag de voorwaarden van deze overeenkomst op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen. Door het gebruik van PSPL erkent en accepteer je veranderingen van deze overeenkomst.

Met het accepteren van deze overeenkomst bevestig je te begrijpen dat u de PSPL dienst op eigen risico gebruikt. PSPL wordt je aangeboden ‘indien beschikbaar’ en ‘in de staat waarin het zich bevindt’. PSPL claimt niet om altijd foutvrij, beschikbaar te zijn.

Copyright Partysplitter 2023. Voorwaarden & Wij respecteren jouw privacyArtikelen.